La vall del barranc de la Fou

La vall del barranc de la Fou és una de les més boniques de la Sénia, aquesta s’ubica a la capçalera del riu de la Sénia i destaca per la frondositat i diversitat de la vegetació que acull. La vall s’encaixona entre parets càrstiques que l’erosió s’encarrega de modelar creant formacions singulars com el Pont Foradat o el Morral del Catinell, una muntanya que pren formes montserratines.

L’aigua hi és ben present al llarg de la vall, destaca la Font del Teix, el naixement del riu de la Sénia, i la font del Retaule, molt a prop de la fageda del Retaule. No hi falten tampoc grans arbres, com el Pi Gros, una pinassa de 33 metres d’alçada i 5 metres de perímetre considerada la més alta de Catalunya, es creu que té 700 anys. Però l’arbre més màgic de tots, el trobem al capdamunt de la vall, dins la fageda del Retaule, la més meridional de l’Europa continental, es tracta del Faig Pare.