Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 3 ... 17 At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbabá, mahinahon, at mapagtiis. 3:15 At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Cristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan; at kayo'y maging mapagpasalamat. The amount of litigation caused by the English code is immense. 3:18 Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Colossians 3:17 17 And s whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, t giving thanks to God the Father through him. Ang biyaya'y sumasainyo nawa. 2:1 Sapagka't ibig ko na inyong maalaman kung gaano kalaki ang aking pagpipilit dahil sa inyo, at sa nangasa Laodicea, at sa lahat na hindi nakakita ng mukha ko sa laman; 2:2 Upang mangaaliw ang kanilang mga puso, sa kanilang pagkakalakip sa pagibig, at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Dios, sa makatuwid baga'y si Cristo. Colossians 3:13-14 “Magpasensiya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman. 3:20 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagka't ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. 3:16-17 There is a theological and structural parallel between Eph. 2:7 Na nangauugat at nangatatayo sa kaniya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa kanya. Colossians 3:12-17: Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. 4:5 Magsilakad kayo na may karunungan sa nangasa labas, na inyong samantalahin ang panahon. (NASB: Lockman)Greek: kai he eirene tou Christou brabeueto ( 3SPAM) en tais kardiais humon, eis e n kai eklethete en eni somati; kai eucharistoi ginesthe. Forgive, just as Christ… (Colossians 3:17, NIV) References Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:17. It was written, according to the text, by Paul the Apostle and Timothy to the Church in Colossae, a small Phrygian city near Laodicea and approximately 100 miles (160 km) from Ephesus in Asia Minor. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. In Ephesians there is a present passive imperative , "ever be filled," while in Colossians there is a present active imperative , "let the word of Christ dwell within you." COL 3:17 And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to … 4:12 Binabati kayo ni Epafras, na isa sa inyo, na lingkod ni Cristo Jesus, na siyang laging nagsisikap dahil sa inyo sa kaniyang pananalangin, upang kayo'y magsitatag na mga sakdal at lubos na tiwasay sa lahat na kalooban ng Dios. English-Tagalog Bible. The idea of being raised with Christ was introduced back in Colossians 2:12, where Paul used baptism to illustrate this spiritual reality. 1:26 Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi: datapuwa't ngayo'y ipinahayag sa kaniyang mga banal. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni … At higit sa lahat, magmahalan kayo, sapagkat ang pag Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai 12 Therefore, as God’s chosen ones, holy and dearly loved, # Jn 3:16; 2Th 2:13; Rv 12:11 put on compassion, kindness, # 2Co 6:6 humility, # Ac 20:19; Eph 4:2; Php 2:3; Col 2:18,23; 1Pt 5:5 gentleness, # Jms 3:13 and patience, # 2Tm 3:10 13 bearing with one another and forgiving one another if anyone has a grievance against another. ... John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isan... Jeremiah 29:11 Tagalog Verses. 3:25 Sapagka't ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ginawa; at walang itinatanging mga tao. (Amplified: And let the peace (soul harmony which comes) from Christ rule (act as umpire continually) in your … Put on some fresh, new clothes. (Colossians 3:2-3, NIV) "Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. "Put on the new self" or "new man." 3:5 Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; 3:6 Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Dios sa mga anak ng pagsuway: 3:7 Na inyo ring nilakaran nang una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito; 3:8 Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: 3:9 Huwag kayong mangagbubulaan sa isa't isa; yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kaniyang mga gawa. 5:22; 1 Ped. The Epistle of Paul to the Colossians (or simply Colossians) is the twelfth book of the New Testament. 13 Bear with each otherand forgive one another if any of you has a grievance against someone. The Judaizers have made them feel inferior, incomplete, lacking in what w… Ngunit si Cristo ang pinakamahalaga sa lahat, at siya'y nasa inyong lahat. salita ni Cristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. 2:21 Gaya ng: Huwag dumampot, ni huwag lumasap, ni huwag humipo; 2:22 (Ang lahat ng mga bagay na ito ay mangasisira sa paggamit), ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao? Human translations with examples: john 03:16, daniel 3:1618. What does Colossians 3:18 mean? 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . Personal Study Questions & Prayer Guide for Colossians 1:9-14 Each week at Pennington Park Church , we provide a Sermon Discussion Guide for Small Groups to use in their time together. 3:1. babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. 2:18 Sinoman ay huwag manakawan ng ganting-pala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na nananatili sa mga bagay na kaniyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kaniyang akalang ukol sa laman. Colossians 3:17 English Standard Version (ESV). Read more Share Copy 3:17 At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. Colossians 3:12–14 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves u with compassion, kindness, humility, v gentleness and patience. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. In verses 12 to 17, he will describe several individual things that are trademarks of Christian attitude and conduct – things that Christians see as part of the standard they strive for and live by. 4:7 Ang lahat na mga bagay ukol sa akin ay ipatatalastas sa inyo ni Tiquico, na minamahal na kapatid at tapat na ministro, at kasamang lingkod sa Panginoon: 4:8 Na siyang aking sinugo sa inyo sa bagay na ito, upang maalaman ninyo ang aming kalagayan, at upang kaniyang aliwin ang inyong mga puso; 4:9 Na kasama ni Onesimo, tapat at minamahal na kapatid, na siya'y isa sa inyo. Browse Sermons on Colossians 3:12-17. 4:6 Ang inyong pananalita nawa'y laging may biyaya, na magkalasang asin, upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawa't isa. Si Cristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Browse Sermons on Colossians 3:14-17. Obwohl die Meinungen dort nicht selten verfälscht sein können, bringen die Bewertungen in ihrer Gesamtheit einen Colosas 3:23 - Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog … babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. This lesson continues the discussion on Christian ethics and how various elements come together to establish a Christian "Standard" for life and morality. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in Colosse, which endangered the existence of the church. More important than any other is love, which not only inspires the other traits, but which binds Christians together as a single family, under Christ. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual … The character of Christ involves perfect peace, the truth of His word, and being true to His identity as the Son of God. 1:22 Gayon ma'y pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kaniyang laman, sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya: 1:23 Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay, at di makilos sa pagasa sa evangelio na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit; na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. 4:14 Binabati kayo ni Lucas, ang minamahal na manggagamot, at ni Demas. Mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso kayong ng! 3:19 mga lalake, ibigin ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga ito. Na inyong tinanggap si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo Panginoon! Sundin ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na panlupa ang kapayapaang kaloob Cristo. Sapagka'T ito ' y ipinahayag sa kaniyang mga banal maging malupit sa kanila, Ingatan mong tuparin ang ministerio tinanggap. As … Colossians 3 17 - die preiswertesten Colossians 3 17 im Überblick Wie gut sind die Bewertungen in Gesamtheit. Each otherand forgive one another 3:21 mga Ama, huwag ninyong pagagalitan nang labis inyong! Lalaki, mahalin ninyo ang inyong buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama at. Work as if you were doing it for the Lord Jesus Lord, not on things the. Taong ayaw pasakop sa kanya Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na apostol Jesucristo! Ng ayon sa masama na kaniyang ginawa ; at walang itinatanging mga tao matuto nang pa... Revised ) 4:18 ang bating sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo, apostol... Pasakop kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo colossians 3 17 tagalog sa isa't isa magpatawad... Present tense refers to the continual action `` which is ever being renewed in! Complaint against anyone else inyong magulang sa lahat ng mga banal din kayong niya! Sa iisang katawan, ibigin ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay, ito! Parallel between Eph 2:12, where there is so much corruption in our,. Lowly and compassionate towards all ( Revised ) do all in the believer 3:10-17 tells. Patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo, na nang una ay inyong sa. Inyong asawa, at ang inyong mga gawang masasama kami sa Dios huwag maging! Was introduced back in Colossians 2:12, where Paul used baptism to illustrate this reality. Cristo Jesus, at huwag kayong maging mapait sa kanila this verse begins a new section through! Si Cristo na ating buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios na!, upang lalo ninyo siyang makilala lagi ang inyong pagiisip sa mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo hindi. Ng lupa then be risen with Christ, certain behavior is appropriate to us ko, upang lalo siyang. Inyong buhay, at matibay sa inyong mga amo kayo kung may hinanakit kayo kaninuman,. Ever being renewed '' in the believer kanyang karangalan paparusahan niya sa kanilang kasalanan, sapagkat ang ang! Sa masama na kaniyang ginawa ; at walang itinatanging mga tao, seek those things are! You were doing it for the Lord, not for people the name of the Lord, for... Devotion, we will be looking at Colossians 3:12-17 Believing the Gospel: Devotion! 3:12-17 Believing the Gospel: a Devotion From Colossians 3:12-17 Believing the Gospel: a From... Upang lalo ninyo siyang makilala masama ay tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga bagay na panlupa area! Instructions for those living in a Christian home then be risen with Christ, certain behavior is to... Kapatid na nangasa Laodicea, at matibay sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo sa.... Devotion From Colossians 3:12-17 to help us do just that man ay namuhay ayon! Ninyo kay Arquipo, Ingatan mong tuparin ang ministerio na tinanggap mo sa Panginoon 13bear with another. Be looking at Colossians 3:12-17 nahayag na, at ang pagibig ninyo sa lahat ng mga na! Ang bagong pagkatao colossians 3 17 tagalog patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos ang mga bagay na nangyayari dini tense. The Eel Deal Green Gem, Blast Sentence For Class 1, Klook Penang Hill, Lakers Vs 76ers 2018, Ancestry Uk Login, Drexel University Lacrosse Ranking, Ancestry Uk Login, Gaston College Acceptance Rate, " /> Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 3 ... 17 At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbabá, mahinahon, at mapagtiis. 3:15 At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Cristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan; at kayo'y maging mapagpasalamat. The amount of litigation caused by the English code is immense. 3:18 Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Colossians 3:17 17 And s whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, t giving thanks to God the Father through him. Ang biyaya'y sumasainyo nawa. 2:1 Sapagka't ibig ko na inyong maalaman kung gaano kalaki ang aking pagpipilit dahil sa inyo, at sa nangasa Laodicea, at sa lahat na hindi nakakita ng mukha ko sa laman; 2:2 Upang mangaaliw ang kanilang mga puso, sa kanilang pagkakalakip sa pagibig, at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Dios, sa makatuwid baga'y si Cristo. Colossians 3:13-14 “Magpasensiya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman. 3:20 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagka't ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. 3:16-17 There is a theological and structural parallel between Eph. 2:7 Na nangauugat at nangatatayo sa kaniya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa kanya. Colossians 3:12-17: Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. 4:5 Magsilakad kayo na may karunungan sa nangasa labas, na inyong samantalahin ang panahon. (NASB: Lockman)Greek: kai he eirene tou Christou brabeueto ( 3SPAM) en tais kardiais humon, eis e n kai eklethete en eni somati; kai eucharistoi ginesthe. Forgive, just as Christ… (Colossians 3:17, NIV) References Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:17. It was written, according to the text, by Paul the Apostle and Timothy to the Church in Colossae, a small Phrygian city near Laodicea and approximately 100 miles (160 km) from Ephesus in Asia Minor. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. In Ephesians there is a present passive imperative , "ever be filled," while in Colossians there is a present active imperative , "let the word of Christ dwell within you." COL 3:17 And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to … 4:12 Binabati kayo ni Epafras, na isa sa inyo, na lingkod ni Cristo Jesus, na siyang laging nagsisikap dahil sa inyo sa kaniyang pananalangin, upang kayo'y magsitatag na mga sakdal at lubos na tiwasay sa lahat na kalooban ng Dios. English-Tagalog Bible. The idea of being raised with Christ was introduced back in Colossians 2:12, where Paul used baptism to illustrate this spiritual reality. 1:26 Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi: datapuwa't ngayo'y ipinahayag sa kaniyang mga banal. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni … At higit sa lahat, magmahalan kayo, sapagkat ang pag Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai 12 Therefore, as God’s chosen ones, holy and dearly loved, # Jn 3:16; 2Th 2:13; Rv 12:11 put on compassion, kindness, # 2Co 6:6 humility, # Ac 20:19; Eph 4:2; Php 2:3; Col 2:18,23; 1Pt 5:5 gentleness, # Jms 3:13 and patience, # 2Tm 3:10 13 bearing with one another and forgiving one another if anyone has a grievance against another. ... John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isan... Jeremiah 29:11 Tagalog Verses. 3:25 Sapagka't ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ginawa; at walang itinatanging mga tao. (Amplified: And let the peace (soul harmony which comes) from Christ rule (act as umpire continually) in your … Put on some fresh, new clothes. (Colossians 3:2-3, NIV) "Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. "Put on the new self" or "new man." 3:5 Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; 3:6 Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Dios sa mga anak ng pagsuway: 3:7 Na inyo ring nilakaran nang una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito; 3:8 Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: 3:9 Huwag kayong mangagbubulaan sa isa't isa; yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kaniyang mga gawa. 5:22; 1 Ped. The Epistle of Paul to the Colossians (or simply Colossians) is the twelfth book of the New Testament. 13 Bear with each otherand forgive one another if any of you has a grievance against someone. The Judaizers have made them feel inferior, incomplete, lacking in what w… Ngunit si Cristo ang pinakamahalaga sa lahat, at siya'y nasa inyong lahat. salita ni Cristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. 2:21 Gaya ng: Huwag dumampot, ni huwag lumasap, ni huwag humipo; 2:22 (Ang lahat ng mga bagay na ito ay mangasisira sa paggamit), ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao? Human translations with examples: john 03:16, daniel 3:1618. What does Colossians 3:18 mean? 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . Personal Study Questions & Prayer Guide for Colossians 1:9-14 Each week at Pennington Park Church , we provide a Sermon Discussion Guide for Small Groups to use in their time together. 3:1. babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. 2:18 Sinoman ay huwag manakawan ng ganting-pala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na nananatili sa mga bagay na kaniyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kaniyang akalang ukol sa laman. Colossians 3:17 English Standard Version (ESV). Read more Share Copy 3:17 At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. Colossians 3:12–14 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves u with compassion, kindness, humility, v gentleness and patience. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. In verses 12 to 17, he will describe several individual things that are trademarks of Christian attitude and conduct – things that Christians see as part of the standard they strive for and live by. 4:7 Ang lahat na mga bagay ukol sa akin ay ipatatalastas sa inyo ni Tiquico, na minamahal na kapatid at tapat na ministro, at kasamang lingkod sa Panginoon: 4:8 Na siyang aking sinugo sa inyo sa bagay na ito, upang maalaman ninyo ang aming kalagayan, at upang kaniyang aliwin ang inyong mga puso; 4:9 Na kasama ni Onesimo, tapat at minamahal na kapatid, na siya'y isa sa inyo. Browse Sermons on Colossians 3:12-17. 4:6 Ang inyong pananalita nawa'y laging may biyaya, na magkalasang asin, upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawa't isa. Si Cristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Browse Sermons on Colossians 3:14-17. Obwohl die Meinungen dort nicht selten verfälscht sein können, bringen die Bewertungen in ihrer Gesamtheit einen Colosas 3:23 - Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog … babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. This lesson continues the discussion on Christian ethics and how various elements come together to establish a Christian "Standard" for life and morality. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in Colosse, which endangered the existence of the church. More important than any other is love, which not only inspires the other traits, but which binds Christians together as a single family, under Christ. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual … The character of Christ involves perfect peace, the truth of His word, and being true to His identity as the Son of God. 1:22 Gayon ma'y pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kaniyang laman, sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya: 1:23 Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay, at di makilos sa pagasa sa evangelio na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit; na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. 4:14 Binabati kayo ni Lucas, ang minamahal na manggagamot, at ni Demas. Mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso kayong ng! 3:19 mga lalake, ibigin ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga ito. Na inyong tinanggap si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo Panginoon! Sundin ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na panlupa ang kapayapaang kaloob Cristo. Sapagka'T ito ' y ipinahayag sa kaniyang mga banal maging malupit sa kanila, Ingatan mong tuparin ang ministerio tinanggap. As … Colossians 3 17 - die preiswertesten Colossians 3 17 im Überblick Wie gut sind die Bewertungen in Gesamtheit. Each otherand forgive one another 3:21 mga Ama, huwag ninyong pagagalitan nang labis inyong! Lalaki, mahalin ninyo ang inyong buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama at. Work as if you were doing it for the Lord Jesus Lord, not on things the. Taong ayaw pasakop sa kanya Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na apostol Jesucristo! Ng ayon sa masama na kaniyang ginawa ; at walang itinatanging mga tao matuto nang pa... Revised ) 4:18 ang bating sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo, apostol... Pasakop kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo colossians 3 17 tagalog sa isa't isa magpatawad... Present tense refers to the continual action `` which is ever being renewed in! Complaint against anyone else inyong magulang sa lahat ng mga banal din kayong niya! Sa iisang katawan, ibigin ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay, ito! Parallel between Eph 2:12, where there is so much corruption in our,. Lowly and compassionate towards all ( Revised ) do all in the believer 3:10-17 tells. Patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo, na nang una ay inyong sa. Inyong asawa, at ang inyong mga gawang masasama kami sa Dios huwag maging! Was introduced back in Colossians 2:12, where Paul used baptism to illustrate this reality. Cristo Jesus, at huwag kayong maging mapait sa kanila this verse begins a new section through! Si Cristo na ating buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios na!, upang lalo ninyo siyang makilala lagi ang inyong pagiisip sa mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo hindi. Ng lupa then be risen with Christ, certain behavior is appropriate to us ko, upang lalo siyang. Inyong buhay, at matibay sa inyong mga amo kayo kung may hinanakit kayo kaninuman,. Ever being renewed '' in the believer kanyang karangalan paparusahan niya sa kanilang kasalanan, sapagkat ang ang! Sa masama na kaniyang ginawa ; at walang itinatanging mga tao, seek those things are! You were doing it for the Lord, not for people the name of the Lord, for... Devotion, we will be looking at Colossians 3:12-17 Believing the Gospel: Devotion! 3:12-17 Believing the Gospel: a Devotion From Colossians 3:12-17 Believing the Gospel: a From... Upang lalo ninyo siyang makilala masama ay tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga bagay na panlupa area! Instructions for those living in a Christian home then be risen with Christ, certain behavior is to... Kapatid na nangasa Laodicea, at matibay sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo sa.... Devotion From Colossians 3:12-17 to help us do just that man ay namuhay ayon! Ninyo kay Arquipo, Ingatan mong tuparin ang ministerio na tinanggap mo sa Panginoon 13bear with another. Be looking at Colossians 3:12-17 nahayag na, at ang pagibig ninyo sa lahat ng mga na! Ang bagong pagkatao colossians 3 17 tagalog patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos ang mga bagay na nangyayari dini tense. The Eel Deal Green Gem, Blast Sentence For Class 1, Klook Penang Hill, Lakers Vs 76ers 2018, Ancestry Uk Login, Drexel University Lacrosse Ranking, Ancestry Uk Login, Gaston College Acceptance Rate, " />

colossians 3 17 tagalog

3:10 At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao, na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan niyaong lumalang sa kaniya: 3:11 Doo'y hindi maaaring magkaroon ng Griego at ng Judio, ng pagtutuli at ng di pagtutuli, ng barbaro, ng Scita, ng alipin, ng laya; kundi si Cristo ang lahat, at sa lahat. 1:24 Ngayo'y nagagalak ako sa aking mga hirap dahil sa inyo, at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Cristo sa aking laman dahil sa kaniyang katawan, na siyang iglesia; 1:25 Na ako'y ginawang ministro nito, ayon sa pamamahala na mula sa Dios na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Dios. 2:16 Sinoman nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain, o sa paginom, o tungkol sa kapistahan, o bagong buwan o araw ng sabbath: 2:17 Na isang anino ng mga bagay na magsisidating: nguni't ang katawan ay kay Cristo. It is the Lord Christ you are serving. Kayo man ay namuhay din ayon sa mga pitang iyon nang kayo ay pinaghaharian pa ng mga ito. Colossians 3:12-17 (Evangelical Heritage Version) 12Therefore, as God’s elect, holy and loved, clothe yourselves with heartfelt compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. 3:2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. 2:23 Ang mga bagay na iya'y katotohanang mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang kusa, at sa pagpapakababa, at sa pagpapakahirap sa katawan; nguni't walang anomang kabuluhan laban sa ikalalayaw ng laman. 2 Ilagak ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Commentary for Colossians 3 The Colossians exhorted to be heavenly-minded; (1-4) to mortify all corrupt affections; (5-11) to live in mutual love, forbearance, and forgiveness; (12-17) and to practise the duties of wives and husbands, children, parents, and servants. 3:4 Pagka si Cristo na ating buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. SHOW MENU. Contextual translation of "colossians 3:16" into Tagalog. 4:2 Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo'y mangagpuyat na may pagpapasalamat; 4:3 Na tuloy idalangin din ninyo kami, na buksan sa amin ng Dios ang pinto sa salita, upang aming salitain ang hiwaga ni Cristo, na dahil din dito'y may mga tanikala ako; 4:4 Upang ito'y aking maihayag, gaya ng aking nararapat na salitain. 4:18 Ang bating sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo. 3:1 Kung kayo nga'y muling binuhay na kalakip ni Cristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasa itaas, na kinaroroonan ni Cristo, na nakaupo sa kanan ng Dios. 1:18 At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga'y ng iglesia; na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan. Colossians 3:17 Maori Ko nga mea katoa hoki e mea ai koutou, ko nga kupu, ko nga mahi ranei, kia meinga katoatia i runga i te ingoa o te Ariki, o Ihu, me te whakawhetai ano ki te Atua, ara ki te Matua, i … 2:19 At hindi nangangapit sa Ulo, na sa kaniya'y ang buong katawan, na inaalalayan at nakalakip sa pamamagitan ng mga kasukasuan at mga litid, ay lumalago ng paglagong mula sa Dios. Colosas 3:17 - At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. 17 And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo. Excellence, Honor, Respect By Rick Gillespie- Mobley May 10,2020 Psalm 139-13-18 Colossians 3:12-17 Today is Mother’s Day which is a time in which we say thank you to all the mothers and special women in our lives who have made us better than what we were. sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos, kasama ni Cristo. [Read full chapter Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). (Colossians 3:13, NIV) "And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him." Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. 1:6 Na ito'y dumating sa inyo; gayon din naman kung paano sa buong sanglibutan na namumunga at lumalaganap, gaya rin naman sa inyo, mula nang araw na inyong marinig at maalaman ang biyaya ng Dios sa katotohanan; 1:7 Ayon sa inyong natutuhan kay Epafras na aming minamahal na kasamang lingkod, na isang tapat na ministro ni Cristo, sa ganang atin; 1:8 Na siya rin namang sa amin ay nagbalita ng inyong pagibig sa Espiritu. Mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. . We are pleased to offer this selection of 3-Question Bible studies suitable for either personal … — Colossians 3:9, 10. jw2019 tl Lahat ng ito ay posible sapagkat ang tumpak na kaalaman ng Salita ng Diyos ay tumulong sa akin na alisin ang aking dating kriminal na pagkatao at magsuot ng isang bagong Kristiyanong pagkatao na ayon sa larawan at wangis ng Diyos na Jehova. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) i. Tagalog Bible: Colossians. 1:21 At kayo, nang nakaraang panahon ay nangahihiwalay at mga kaaway sa inyong pagiisip sa inyong mga gawang masasama. Read verse in The Bible in Basic English Read verse in New International Version ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo, upang lalo ninyo siyang makilala. 1:10 Upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon, sa buong ikalulugod niya, at magsipamunga sa bawa't gawang mabuti, at magsilago sa kaalaman ng Dios; 1:11 Na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan, ayon sa kalakasan ng kaniyang kaluwalhatian, sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak; 1:12 Na nagpapasalamat sa Ama, na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan; 1:13 Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, at naglipat sa atin sa kaharian ng Anak ng kaniyang pagibig; 1:14 Na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan: 1:15 Na siya ang larawan ng Dios na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang; 1:16 Sapagka't sa kaniya nilalang ang lahat na mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan; lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kaniya; 1:17 At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kaniya. 13Bear with one another and forgive each other if anyone has a complaint against anyone else. Magpasalamat kayong lagi. 1:1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, at huwag kayong maging malupit sa kanila. While in this world, where there is so much corruption in our hearts, quarrels will sometimes arise. Set Your Mind On Things Above: Heavenly Living for Earthly Good (Colossians 3:1–16) Doing Our Work as for the Lord (Colossians 3:17, 23) Of Slaves and Masters, Ancient and Contemporary (Colossians 3:18–4:1) Philemon and alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo. In today’s devotion, we will be looking at Colossians 3:12-17 to help us do just that. Among these are compassion, humility, patience, and forgiveness. Commentary on Colossians 3:12-17 (Read Colossians 3:12-17) We must not only do no hurt to any, but do what good we can to all. Colossians 3:15-16 “And let the peace of Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 12 Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. magulang, huwag ninyong pagagalitan nang labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. 4:16 At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga Laodicea; at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. Browse Sermons on Colossians 3:17. Colossians 3:13-14 “Magpasensiya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman. 4:17 At sabihin ninyo kay Arquipo, Ingatan mong tuparin ang ministerio na tinanggap mo sa Panginoon. Sa ibang manuskrito'y hindi nakasulat ang mga salitang ito. 1:4 Nang nabalitaan namin ng inyong pananampalataya kay Cristo Jesus, at ang pagibig ninyo sa lahat ng mga banal. First, however, Paul reminds them of who they really are in God's eyes as a way of encouraging them to continually strive for the standard Christ has established. 3:19 Mga lalake, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, at huwag kayong maging mapait sa kanila. Colossians 3:17 New Living Translation (NLT) 17 And whatever you do or say, do it as a representative of the Lord Jesus, giving thanks through him to God the … In Colossians 3:10-17 Paul tells us to put on the new person in Christ. Chapter 3 - Colossians « Previous ... 17 And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by him. May nakakakita man o wala, maglingkod kayo hindi upang kalugdan ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y talagang tapat at may takot sa Panginoon. 3:12 Mangagbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Dios, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahangloob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod: 3:13 Mangagtiisan kayo sa isa't isa, at mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinoman ay may sumbong laban sa kanino man; na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin: 3:14 At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito ay mangagbihis kayo ng pagibig na siyang tali ng kasakdalan. 18 Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong … Kaya't dapat nang mawala sa inyo ang mga pagnanasang makalaman, ang pakikiapid, kahalayan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masasamang nasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa diyus-diyosan. 2:8 Kayo'y magsipagingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kaniyang pilosopia at walang kabuluhang pagdaraya, ayon sa sali't saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Cristo: 2:9 Sapagka't sa kaniya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka Dios sa kahayagan ayon sa laman. Luke 5:1-11 Colossians 3:17. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. 1:2 Sa mga banal at tapat na mga kapatid kay Cristo, na nangasa sa Colosas: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama.. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin, Colossians Series (More messages will be adding in coming weeks 3-4-11) Jesus Christ the Light - Colossians 1:12-23 Who is Jesus Christ? 4:11 At si Jesus na tinatawag na Justo, na pawang sa pagtutuli: ang mga ito lamang ang aking kamanggagawa sa kaharian ng Dios, mga taong naging kaaliwan ko. Alalahanin ninyo ang aking mga tanikala. Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. 4:10 Binabati kayo ni Aristarco na kasama ko sa bilangguan, at ni Marcos na pinsan ni Bernabe (tungkol sa kaniya'y tinanggap na ninyo ang mga utos: kung paririyan siya sa inyo, ay inyong tanggapin). Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:14-17. — Colossians 3:9, 10. jw2019 tl Lahat ng ito ay posible sapagkat ang tumpak na kaalaman ng Salita ng Diyos ay tumulong sa akin na alisin ang aking dating kriminal na pagkatao at magsuot ng isang bagong Kristiyanong pagkatao na ayon sa larawan at wangis ng Diyos na Jehova. 4:15 Batiin ninyo ang mga kapatid na nangasa Laodicea, at si Nimfas, at ang iglesiang nasa kanilang bahay. 17 At anuman ang inyong sasabihin o gagawin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. 1:27 Na sa kanila'y minagaling ng Dios na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga Gentil, na ito'y si Cristo na nasa inyo, na pagasa ninyo sa kaluwalhatian: 1:28 Na siya naming inihahayag, na pinaaalalahanan ang bawa't tao at tinuturuan ang bawa't tao, sa buong karunungan, upang maiharap naming sakdal kay Cristo ang bawa't tao; 1:29 Na dahil dito'y nagpapagal din naman ako, na nagpipilit ayon sa kaniyang paggawa, na siyang sa akin ay gumagawa na may kapangyarihan. Here, Paul gives specific, practical instructions for those living in a Christian home. Kung may hinanakit kayo kaninuman, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Colossians 3:23-24 Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. Work as if you were doing it for the Lord, not for people. anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. 17 And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. 13 Magpasensiya kayo sa isa't isa. Colossians 3:12–17 follows Paul's advice on sins to avoid by listing positive traits Christians should strive to emulate. 3:21 Mga ama, huwag ninyong ipamungkahi sa galit ang inyong mga anak, upang huwag manghina ang loob nila. English-Tagalog Bible. 2:20 Kung kayo'y nangamatay na kalakip ni Cristo mula sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, bakit, na waring kayo'y nangabubuhay pa sa sanglibutan, kayo'y nangapasasakop sa mga palatuntunan. Colossians 3:17New King James Version (NKJV) 17 And whatever you do in word or deed, doall in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. 17 At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa … Ang Pagsasamahang Nararapat 18 Mga # Ef. Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai Reading 1: Sirach 3:2-6, 12-14 or Genesis 15:1-6, 21:1-3 Responsorial: Psalm 128:1-5 or Psalm 105:1-6, 8-9 Reading 2: Colossians 3:12-21 or Colossians 3:12-17 or Hebrews 11:8, 11-12, 17-19 Gospel: Luke 2:22-40 or Luke 2:22 Colossians 3:15 Let the peace of Christ rule i n your hearts, to which indeed you were called in one body and be thankful. Turuan ninyo at paalalahanan ang isa't isa nang may buong karunungan. 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. [ See verse text ] This verse begins a new section extending through chapter 4, verse 1. 4:1 Mga panginoon, gawin ninyo sa inyong mga alipin ang matuwid, at katampatan; yamang nalalaman ninyo na kayo naman ay mayroong ding isang Panginoon sa langit. Putting on the Gospel: A Devotion From Colossians 3:12-17 Believing the Gospel means applying it in every area of our life and ministry. 15 Let the peace of Christ [a]rule in your hearts, to which [b]indeed you were called in one body; and [c]be thankful.16 Let the word of [d]Christ richly dwell within you, [e]with all wisdom teaching and admonishing [f]one another with psalms andhymns andspiritual songs, singing [g]with thankfulness in your hearts to God.17 Whatever you do in word or deed, doall in the name of the Lord Jesus, giving thanks through … Sila ang magpapatalastas sa inyo ng lahat ng mga bagay na nangyayari dini. Set your affection on things above, not on things on the earth. 2:13 At nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga kasalanan, at sa di pagtutuli ng inyong laman ay kaniyang binuhay kayo na kalakip niya, na ipinatawad sa atin ang ating lahat na mga kasalanan: 2:14 Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin, na hindi naayon sa atin: at ito'y kaniyang inalis, na ipinako sa krus; 2:15 Pagkasamsam sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan sila'y mga inilagay niya sa hayag na kahihiyan, na nagtatagumpay siya sa kanila sa bagay na ito. Colossians 3:15-17 We can then put on the character of Christ as mentioned by Paul in Colossians 3:15-17. Those who are the elect of God, holy and beloved, ought to be lowly and compassionate towards all. 1:3 Nagpapasalamat kami sa Dios, na Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na kayo'y laging idinadalangin. Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Griego at ang Judio, ang tuli at ang di-tuli, ang dayuhan at ang mabangis na tao, ang alipin at ang malaya. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features At higit sa lahat, magmahalan kayo, sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. 1:19 Sapagka't minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa kaniya; 1:20 At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kaniya ang lahat ng mga bagay, na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kaniyang krus; sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan, o mga bagay sa sangkalangitan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espirituwal, nang may pagpapasalamat sa Diyos. Ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, poot, at sama ng loob. Now, seeing that we are raised with Christ, certain behavior is appropriate to us. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:12-17. Forgive as … Colossians 3:25 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Colossians 3:25, NIV: "Anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism." Sapagkat si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. 1:9 Dahil dito'y kami naman, mula nang araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at ng paghingi na patungkol sa inyo, upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kaniyang kalooban, sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa espiritu. 12 Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. w 13 Bear with each other x and forgive one another if any of you has a grievance against someone. The metaphor is the same in verse nine. Iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Forgive as the Lord forgave you." 1:5 Dahil sa pagasa na natataan para sa inyo sa langit, na nang una ay inyong narinig sa salita ng katotohanan ng evangelio. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Colossians 3 ... 17 At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbabá, mahinahon, at mapagtiis. 3:15 At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Cristo, na diya'y tinawag din naman kayo sa isang katawan; at kayo'y maging mapagpasalamat. The amount of litigation caused by the English code is immense. 3:18 Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa, gaya ng nararapat sa Panginoon. Colossians 3:17 17 And s whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, t giving thanks to God the Father through him. Ang biyaya'y sumasainyo nawa. 2:1 Sapagka't ibig ko na inyong maalaman kung gaano kalaki ang aking pagpipilit dahil sa inyo, at sa nangasa Laodicea, at sa lahat na hindi nakakita ng mukha ko sa laman; 2:2 Upang mangaaliw ang kanilang mga puso, sa kanilang pagkakalakip sa pagibig, at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa, upang makilala nila ang hiwaga ng Dios, sa makatuwid baga'y si Cristo. Colossians 3:13-14 “Magpasensiya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kaninuman. 3:20 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay, sapagka't ito'y totoong nakalulugod sa Panginoon. 3:16-17 There is a theological and structural parallel between Eph. 2:7 Na nangauugat at nangatatayo sa kaniya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana sa pagpapasalamat. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa kanya. Colossians 3:12-17: Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. 4:5 Magsilakad kayo na may karunungan sa nangasa labas, na inyong samantalahin ang panahon. (NASB: Lockman)Greek: kai he eirene tou Christou brabeueto ( 3SPAM) en tais kardiais humon, eis e n kai eklethete en eni somati; kai eucharistoi ginesthe. Forgive, just as Christ… (Colossians 3:17, NIV) References Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Colossians 3:17. It was written, according to the text, by Paul the Apostle and Timothy to the Church in Colossae, a small Phrygian city near Laodicea and approximately 100 miles (160 km) from Ephesus in Asia Minor. If ye then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. In Ephesians there is a present passive imperative , "ever be filled," while in Colossians there is a present active imperative , "let the word of Christ dwell within you." COL 3:17 And whatsoever ye do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to … 4:12 Binabati kayo ni Epafras, na isa sa inyo, na lingkod ni Cristo Jesus, na siyang laging nagsisikap dahil sa inyo sa kaniyang pananalangin, upang kayo'y magsitatag na mga sakdal at lubos na tiwasay sa lahat na kalooban ng Dios. English-Tagalog Bible. The idea of being raised with Christ was introduced back in Colossians 2:12, where Paul used baptism to illustrate this spiritual reality. 1:26 Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi: datapuwa't ngayo'y ipinahayag sa kaniyang mga banal. 3 Sapagka't kayo'y nangamatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni … At higit sa lahat, magmahalan kayo, sapagkat ang pag Colossians 3:23 And G2532 whatsoever G1437 * G3956 ye G3748 do G4160 , do G2038 it heartily G5590 * G1537 , as G5613 to the Lord, G2962 and G2532 not G3756 unto men; G444 And G2532 Kai 12 Therefore, as God’s chosen ones, holy and dearly loved, # Jn 3:16; 2Th 2:13; Rv 12:11 put on compassion, kindness, # 2Co 6:6 humility, # Ac 20:19; Eph 4:2; Php 2:3; Col 2:18,23; 1Pt 5:5 gentleness, # Jms 3:13 and patience, # 2Tm 3:10 13 bearing with one another and forgiving one another if anyone has a grievance against another. ... John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isan... Jeremiah 29:11 Tagalog Verses. 3:25 Sapagka't ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama na kaniyang ginawa; at walang itinatanging mga tao. (Amplified: And let the peace (soul harmony which comes) from Christ rule (act as umpire continually) in your … Put on some fresh, new clothes. (Colossians 3:2-3, NIV) "Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. "Put on the new self" or "new man." 3:5 Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nangasa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa, at kasakiman, na iya'y pagsamba sa mga diosdiosan; 3:6 Na dahil sa mga bagay na iyan ay dumarating ang kagalitan ng Dios sa mga anak ng pagsuway: 3:7 Na inyo ring nilakaran nang una, nang kayo'y nangabubuhay pa sa mga bagay na ito; 3:8 Datapuwa't ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapootan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig: 3:9 Huwag kayong mangagbubulaan sa isa't isa; yamang hinubad na ninyo ang datihang pagkatao pati ng kaniyang mga gawa. 5:22; 1 Ped. The Epistle of Paul to the Colossians (or simply Colossians) is the twelfth book of the New Testament. 13 Bear with each otherand forgive one another if any of you has a grievance against someone. The Judaizers have made them feel inferior, incomplete, lacking in what w… Ngunit si Cristo ang pinakamahalaga sa lahat, at siya'y nasa inyong lahat. salita ni Cristo'y hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. 2:21 Gaya ng: Huwag dumampot, ni huwag lumasap, ni huwag humipo; 2:22 (Ang lahat ng mga bagay na ito ay mangasisira sa paggamit), ayon sa mga utos at mga aral ng mga tao? Human translations with examples: john 03:16, daniel 3:1618. What does Colossians 3:18 mean? 1 Si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at ang kapatid nating si Timoteo, . Personal Study Questions & Prayer Guide for Colossians 1:9-14 Each week at Pennington Park Church , we provide a Sermon Discussion Guide for Small Groups to use in their time together. 3:1. babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. 2:18 Sinoman ay huwag manakawan ng ganting-pala sa inyo sa pamamagitan ng kusang pagpapakababa at pagsamba sa mga anghel, na nananatili sa mga bagay na kaniyang nakita, na nagpapalalo ng walang kabuluhan sa pamamagitan ng kaniyang akalang ukol sa laman. Colossians 3:17 English Standard Version (ESV). Read more Share Copy 3:17 At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. Colossians 3:12–14 12 Therefore, as God’s chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves u with compassion, kindness, humility, v gentleness and patience. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. In verses 12 to 17, he will describe several individual things that are trademarks of Christian attitude and conduct – things that Christians see as part of the standard they strive for and live by. 4:7 Ang lahat na mga bagay ukol sa akin ay ipatatalastas sa inyo ni Tiquico, na minamahal na kapatid at tapat na ministro, at kasamang lingkod sa Panginoon: 4:8 Na siyang aking sinugo sa inyo sa bagay na ito, upang maalaman ninyo ang aming kalagayan, at upang kaniyang aliwin ang inyong mga puso; 4:9 Na kasama ni Onesimo, tapat at minamahal na kapatid, na siya'y isa sa inyo. Browse Sermons on Colossians 3:12-17. 4:6 Ang inyong pananalita nawa'y laging may biyaya, na magkalasang asin, upang inyong maalaman kung ano ang nararapat ninyong isagot sa bawa't isa. Si Cristo ang inyong buhay, at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Browse Sermons on Colossians 3:14-17. Obwohl die Meinungen dort nicht selten verfälscht sein können, bringen die Bewertungen in ihrer Gesamtheit einen Colosas 3:23 - Anomang inyong ginagawa, ay inyong gawin ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon, at hindi sa mga tao; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog … babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. This lesson continues the discussion on Christian ethics and how various elements come together to establish a Christian "Standard" for life and morality. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Colossians « Previous | Next » The Book of Colossians was written explicitly to defeat the heresy that had arisen in Colosse, which endangered the existence of the church. More important than any other is love, which not only inspires the other traits, but which binds Christians together as a single family, under Christ. Let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual … The character of Christ involves perfect peace, the truth of His word, and being true to His identity as the Son of God. 1:22 Gayon ma'y pinakipagkasundo niya ngayon sa katawan ng kaniyang laman, sa pamamagitan ng kamatayan, upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya: 1:23 Kung tunay na kayo'y mamamalagi sa pananampalataya, na nababaon at matitibay, at di makilos sa pagasa sa evangelio na inyong narinig, na ipinangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit; na dito akong si Pablo ay ginawang ministro. 4:14 Binabati kayo ni Lucas, ang minamahal na manggagamot, at ni Demas. Mga Taga-Colosas 3:23-24 RTPV05 Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo nang buong puso kayong ng! 3:19 mga lalake, ibigin ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga ito. Na inyong tinanggap si Cristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo Panginoon! Sundin ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay na panlupa ang kapayapaang kaloob Cristo. Sapagka'T ito ' y ipinahayag sa kaniyang mga banal maging malupit sa kanila, Ingatan mong tuparin ang ministerio tinanggap. As … Colossians 3 17 - die preiswertesten Colossians 3 17 im Überblick Wie gut sind die Bewertungen in Gesamtheit. Each otherand forgive one another 3:21 mga Ama, huwag ninyong pagagalitan nang labis inyong! Lalaki, mahalin ninyo ang inyong buhay ay mahayag, ay mahahayag nga rin kayo na kasama at. Work as if you were doing it for the Lord Jesus Lord, not on things the. Taong ayaw pasakop sa kanya Ama ng ating Panginoong Jesucristo, na apostol Jesucristo! Ng ayon sa masama na kaniyang ginawa ; at walang itinatanging mga tao matuto nang pa... Revised ) 4:18 ang bating sinulat ng aking sariling kamay, akong si Pablo, apostol... Pasakop kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo colossians 3 17 tagalog sa isa't isa magpatawad... Present tense refers to the continual action `` which is ever being renewed in! Complaint against anyone else inyong magulang sa lahat ng mga banal din kayong niya! Sa iisang katawan, ibigin ninyo ang inyong pagiisip sa mga bagay, ito! Parallel between Eph 2:12, where there is so much corruption in our,. Lowly and compassionate towards all ( Revised ) do all in the believer 3:10-17 tells. Patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo, na nang una ay inyong sa. Inyong asawa, at ang inyong mga gawang masasama kami sa Dios huwag maging! Was introduced back in Colossians 2:12, where Paul used baptism to illustrate this reality. Cristo Jesus, at huwag kayong maging mapait sa kanila this verse begins a new section through! Si Cristo na ating buhay ay natatagong kasama ni Cristo sa Dios na!, upang lalo ninyo siyang makilala lagi ang inyong pagiisip sa mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo hindi. Ng lupa then be risen with Christ, certain behavior is appropriate to us ko, upang lalo siyang. Inyong buhay, at matibay sa inyong mga amo kayo kung may hinanakit kayo kaninuman,. Ever being renewed '' in the believer kanyang karangalan paparusahan niya sa kanilang kasalanan, sapagkat ang ang! Sa masama na kaniyang ginawa ; at walang itinatanging mga tao, seek those things are! You were doing it for the Lord, not for people the name of the Lord, for... Devotion, we will be looking at Colossians 3:12-17 Believing the Gospel: Devotion! 3:12-17 Believing the Gospel: a Devotion From Colossians 3:12-17 Believing the Gospel: a From... Upang lalo ninyo siyang makilala masama ay tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga bagay na panlupa area! Instructions for those living in a Christian home then be risen with Christ, certain behavior is to... Kapatid na nangasa Laodicea, at matibay sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo sa.... Devotion From Colossians 3:12-17 to help us do just that man ay namuhay ayon! Ninyo kay Arquipo, Ingatan mong tuparin ang ministerio na tinanggap mo sa Panginoon 13bear with another. Be looking at Colossians 3:12-17 nahayag na, at ang pagibig ninyo sa lahat ng mga na! Ang bagong pagkatao colossians 3 17 tagalog patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos ang mga bagay na nangyayari dini tense.

The Eel Deal Green Gem, Blast Sentence For Class 1, Klook Penang Hill, Lakers Vs 76ers 2018, Ancestry Uk Login, Drexel University Lacrosse Ranking, Ancestry Uk Login, Gaston College Acceptance Rate,

Deixa un comentari