BASES DEL SORTEIG

10 premis de 50€ i 1 premi de 500€ www.compresalasenia.es

 

1.- ORGANITZADOR I OBJECTE

La Federació de Comerciants de la Sénia (en endavant FECOSE) amb CIF: G43360924 i domicili al C/Tortosa, 1,  ha decidit dur a terme una promoció associada al sorteig d’11 premis pel valor total de 1.000 € amb l’objectiu de dinamitzar les compres nadalenques a La Sénia.

 

2.- PARTICIPACIÓ

Hi podrà participar qualsevol persona major de 18 anys que realitzi una compra a qualsevol establiment associat a la FECOSE.

 

3.- ÀMBIT TEMPORAL I TERRITORIAL DE LACAMPANYA

La campanya té vigència de l’1 de desembre 2017 al 5 de gener 2018 (en endavant període promocional)  d’acord amb el que s’ indica en aquestes bases.

Les compres es podran realitzar a qualsevol dels establiments socis de la FECOSE.

 

4.- PREMIS

Es sortejaran 11 premis consistents en : 10 premis de 50€ i un premi de 500€.

 

5.- SORTEIG

El sorteig es celebrarà el dissabte dia 13 de gener de 2018 a las 18h, en acte públic a  la plaça de Major de La Sénia, davant dels participants , d’acord amb el següent:

S’ admetran les paperetes recollides pels socis durant el període de promoció i presentades per ells mateixos a FECOSE fins al dia 7 de gener

El sorteig el realitzarà a mà la Presidència de la FECOSE o qui designi aquesta.

S’extraurà en primer lloc el premi de 500 € i a continuació els 10 premis de 50 €.

 

6.- COMUNICACIÓ ALS GUANYADORS

L’ assignació del premi es realitzarà quan es comprovi que l’agraciat compleix totes les condicions de la promoció. En cas que no reuneixi les característiques establertes en aquestes bases o no es presenti en el plaç de 2 minuts a partir del moment del seu nomenament perdrà el premi i es tornarà a repetir el sorteig.

Si cap dels agraciats NO compleix amb els requisits establerts, el premi se declararà desert.

FECOSE comunicarà als agraciats el seu premi mitjançant megafonia. L’afortunat haurà de presentar el DNI per a poder-se identificar.

El guanyador haurà d’acceptar o renunciar al premi en el moment de produir-se el contacte.

En el supòsit de renúncia o no acceptació del premi durant el temps establert, FECOSE tornarà a sortejar-lo.

Davant l’ impossibilitat de personar-se l’afortunat, aquest podrà designar prèviament, i a la mateixa papereta del sorteig habilitada a l’efecte, el nom i DNI de la persona a qui autoritza a recollir i bescanviar el premi en el temps marcat per la promoció. FECOSE quedarà exempta de qualsevol responsabilitat.

En cas de renúncia al premi, no existeix cap compensació del mateix.

Un cop confirmada l’acceptació del premi,  l’entrega  l’efectuarà FECOSE.

 

Una cop designats els 11 afortunats, tindran un màxim de 90 o 60 minuts, segons el premi obtingut,  per realitzar les compres.

 

 1. BESCANVIAR EL PREMIS.

PREMIS de 50€. Els afortunats dels premis de 50€, a partir del moment que senyali la FECOSE tindran 60 minuts per realitzar les  compres. Ells pagaran les seves compres i es presentaran novament al lloc del sorteig on un cop la FECOSE verifiqui l’ import, hora i nom de l ‘ establiment (ha de ser soci de FECOSE) se li entregaran en mà els 50 € del premi,

Si l’ import de la compra no supera els 50€, només se li entregarà l’ import de la compra, i si supera els 50€, només se li abonarà els 50€.

 

PREMI DE 500€. L’afortunat disposarà de 90 minuts a partir  del moment que senyali l’organització. Haurà de realitzar compres a un mínim de 4 establiments associats a FECOSE sense  tenir en compte l’ import. El guanyador anirà acompanyat per un representant de FECOSE. El client no pagarà les seves compres, però sí que recollirà el tiquet de compra als establiments. Al finalitzar l’activitat, FECOSE abonarà a cada establiment els imports corresponents

Si  els imports de les compres no superen los 500€, només se li entregarà l’ import corresponent a la copra que hagi realitzat, en cas que superi els 500€, només se li abonaran els 500€ corresponents al premi. En el cas que es superen els 500€, l’afortunat abonarà a l’últim establiment la diferència del saldo que li quedi per bescanviar.

 

7.- EXCLUSIONS I LIMITACIONS

Els premis en cap cas podran ser objecte de substitució, canvi,  alteració, compensació o cessió.

FECOSE es reserva el dret de cancel·lar la promoció en qualsevol moment de manera unilateral i sense preavís.

FECOSE no es fa responsable dels errors, interrupcions, defectes, tardança d’operacions o transmissions, robatori, destrucció o alteracions dels materials d’inscripcions al sorteig, o pel mal funcionament, mala transmissió o error en rebre qualsevol informació.

 

8.- DRETS D’ IMATGE

L’ acceptació del premi per part del guanyador suposa donar el consentiment a FECOSE per a utilitzar, amb fins publicitaris, les dades personals, imatge i material publicitari relacionat amb la present campanya. En tot cas, el guanyador està d’acord en participar sense contraprestació en la publicitat relacionada amb esta campanya comercial.

 

9.- PUBLICITAT

Els participants tindran coneixement de la campanya comercial i de les condicions de participació al sorteig a través del web www.COMPRESALASENIA.ES, on s’hi ubicaran les bases de la campanya comercial.

 

10.- ACEPTACIÓ DE LES PRESENTS BASES

La mera participació a la campanya comercial suposa l’acceptació íntegra de les presents bases. FECOSE es reserva el dret de desqualificar les participacions de persones que incompleixin les mateixes i especialment, qualsevol participació en la que es consignen dades no verídiques o quan el un nom de participant no es llegeixi de manera clara .

 

11.- MODIFICACIONS I/O ANNEXES

FECOSE es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexes successius sobre la mecànica i premi de la promoció

FECOSE es reserva el dret a modificar a la seva conveniència la data del sorteig, així com la substitució del premi per altre similars característiques i d’igual valor.

 

12.- CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Els participants autoritzen la incorporació de les seves dades de caràcter personal als fitxers de FECOSE així com els que ens facilita a aquesta promoció, que s’ incorporaran a un fitxer responsabilitat de LA FECOSE, per a ser utilitzats en la gestió del sorteig.

Així mateix, la seva participació en la promoció, suposa acceptar les bases del concurs, i la política de privacitat. El participant pot exercitar els seus drets d’accès, rectificació, cancel·lació o oposició, conforme al que disposa a la Lle Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant correu postal dirigit al responsable del fitxer a la direcció Fecose,c/ General Prim 2-6 local 3 Baixos de la Sénia (Tarragona).

 

Exitosa jornada con motivo de la VII Diada del Campo de Aviación de la  Sénia e inauguración del Centro de Aviación Histórica

El director del Memorial Democrático de la Generalitat, Plàcid  Garcia-Planas, inauguró el pasado sábado día 16 de septiembre el nuevo  Centro de Aviación Histórica de la Sénia. El centro, que complementa la  oferta turística y cultural que hasta ahora ya se venía dando en el  Museo y Centro de Interpretación del Campo de Aviación, se encuentra  situado en la Ctra. de Santa Bárbara km. 21,5, alberga 3 aviones de la  guerra civil y años 50, y ha despertado mucho interés entre aficionados  a temas históricos, turistas y público en general.

Dicha inauguración tuvo lugar dentro de los actos previstos durante la  VII Diada Conmemorativa de la Creación del Campo de Aviación de la  Sénia, jornada muy exitosa a la que acudió más de un millar de personas,  que disfrutaron de todos los actos que se habían organizado:  concentración de vehículos históricos, recreación histórica por parte
del grupo “Ejército del Ebro”, paradas con productos de militaria y  artesanía local, exhibición aérea, etc.

Para realizar visitas guiadas a estos dos espacios, pueden dirigirse a  la Oficina de Turismo (tel. 977 576 156 – correo electrónico: turisme@lasenia.cat

 

Entre els dies 19 i 28 d’agost a la Sénia celebrem les nostres Festes Majors. Entre els actes en destaquem:

CORREGUDES DE CAVALLS (FESTA NACIONAL D’INTERÈS COMARCAL). Els dies 22, 24 i 26 d’agost a les 18.00 H a l’Hipòdrom del Pla del Roquillo.

 • DILLUNS 21 D’AGOST A LES 17.30 H: “Les plantes del Riu Sénia”, recorregut pels camins del riu Sénia, per tal de conèixer les seues plantes i el bosc de ribera. Lloc de sortida: Plaça Major. Durada aproximada: 2 h. Dificultat: baixa. Organitza: Parc Natural dels Ports.
 • DILLUNS 21 D’AGOST A LES 22.30 H: Observació Astronòmica: “Vine a veure els estels amb nosaltres”. Lloc: Cruïlla entre Ctra. Mas de Barberans i el camí de l’hipòdrom del Pla de Roquillo. (Activitat supeditada a la meteorologia). Organitza: Associació Astronòmica Aldebaran.
 • DIMARTS 22 D’AGOST A LES 11.00 H: Cursa Ciclista “Vila de la Sénia” (50è Trofeu Sant Bartomeu). Categoria Grans Clàssiques Catalunya (Èlit, sub-23, sénior, M30) Circuit: c/ Barcelona, Tarragona, Berenguer IV, camí del cementiri, camí del Pou de les Sinyoles, Lligalló de les Sinyoles, Ctra. del Mas de Barberans i c/ Barcelona. Organitza: Unió Ciclista la Sénia. Consta d’11 voltes amb un total de 100 km.
 • DIJOUS 24 D’AGOST A LES 22.00 H: Espectacle Eqüestre a la Plaça del Clot de Pedrenya. Col·labora: Club Esportiu la Sénia a Cavall.
 • DIVENDRES 25 D’AGOST A LES 11.30 H: Jocs tradicionals de la Sénia amb proves per a tota la família: cursa de sacs, trencada d’olles, cursa de cullera i ou, in ables per als més menuts, etc. Col·labora: Grup Voluntaris Jocs Tradicionals. Lloc: Parc Municipal.
 • DISSABTE 26 D’AGOST A LES 21.30H: CORREFOC amb la Colla de Diables i Tambors LO GOLAFRE de Remolins.
  (a partir de les 20 h el drac estarà exposat davant l’Ajuntament)

CONCERTS I BALLS

 • 20 D’AGOST: Ball al parc Municipal amb l’Orquestra PLATEA
 • 21 D’AGOST: Ball al parc Municipal amb l’Orquestra NUEVA ALASKA
 • 22 D’AGOST: Ball al parc Municipal amb l’Orquetra BLACK BAND.
 • 23 D’AGOST: Ball al parc Municipal amenitzat per ALMAS GEMELAS i NIT JOVE amb el grup “STRENOS”. Col·labora: Bar Mateu’s. En acabar, hi haurà Dj’s.
  Lloc: Al pati de l’Escola Jaume I. Organitza: juntament amb la Regidoria de Festes, l’Associació Joves Seniencs.
 • 24 D’AGOST: Concert de SOMMELIERS a la Casa Cultura. Venda anticipada d’entrades a: La Manjoia i a Maria Victòria Joies (7€) 1 hora abans del concert, a la Casa de Cultura (10€)
 • 24 D’AGOST: Ball al parc Municipal amb l’Orquestra EUROPA
 • 25 D’AGOST: Concert de l’Orquestra LA FANIA i ball al parc Municipal amb l’Orquestra LA FANIA.
 • 26 D’AGOST: Ball al parc Municipal amb l’Orquestra JUNIORS

 

Desde el Ayuntamiento de la Sénia ya se han iniciado las obras de la construcción del vial peatonal comercial que unirá las tiendas de muebles del municipio ubicadas en las afueras, con la intención de facilitar el acceso de los clientes a las tiendas y mejorar la comodidad y seguridad, minimizando el uso de vehículos.

Este proyecto se realiza conjuntamente con la Federación de Comerciantes del Mueble de la Sénia (FECOMS), y forma parte de las acciones incluidas dentro del proyecto global “La Sénia: País del Mueble”, que pretende desarrollar aun más la zona comercial del mueble más grande de Cataluña, con acciones promocionales y campañas de comunicación.

 

Regidoría de Empresa, Ocupación, Comercio y Urbanismo.

Ayuntamiento de la Sénia.

El día 17 de junio se celebró la 14ª Muestra de la Mancomunidad de la Taula del Sénia, en el pueblo de la Galera, donde participaron buena parte de los pueblos que conforman este organismo, haciendo promoción de cada uno de ellos y vistiendo lucidamente las carpas que la Mancomunidad nos había preparado. Entre todos, dimos información sobre los rincones más característicos de la zona a todos los visitantes que se acercaron para conocernos y, a pesar de las altas temperaturas, cabe decir que fueron unos cuantos. Les explicamos con mucho orgullo nuestra historia, leyendas, espacios emblemáticos para visitar y, además, les dimos a degustar los productos más típicos de cada localidad (en nuestro caso, pastissets rellenos de cabello de ángel).

Como es habitual, durante la mañana, los alcaldes de cada municipio que participaba, asistieron a una reunión de trabajo organizada por la misma Mancomunidad, para hablar sobre diversos aspectos del territorio. Los alcaldes se saludaron cordialmente y después de la reunión, pasaron por cada carpa a hacerse una fotografía y, así, conmemorar el momento. En finalizar, la banda de música de la Galera, tocó dos piezas con la intención de acabar de amenizar la jornada y animar al público asistente.